Voor bedrijven

Voor bedrijven

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Hormonen kunnen je ziek maken

Verzuim op het werk door hormonale veranderingen bij vrouwen komt vaak voor! Veel vaker dan werkgevers zich realiseren. Burn-out, depressie, vermoeidheid, gewrichtspijn, hoofdpijn en andere vage klachten worden meestal niet in relatie gebracht met hormonale schommelingen. De oorzaak kan de maandelijkse menstruatie, de overgang of een zwangerschap zijn. Dit leidt naast onnodig verzuim ook tot verstoringen in de arbeidsrelatie. Onbegrip en verkeerde diagnostiek zijn daar vaak de oorzaak van. Dat is jammer, want meestal zijn dit soort situaties door goede voorlichting en juiste diagnostiek goed te verhelpen en te voorkomen.

| Verzuim tijdens de zwangerschap

36% van de zwangere vrouwen verzuimt ten gevolge van hun zwangerschap. De verzuimduur is gemiddeld 52 dagen (verlof niet meegerekend), ten opzichte van 17 dagen bij niet-zwangere medewerkers. Aan zwangerschapsklachten is vaak goed wat te doen. Bovendien blijkt dat conflicten vaak voorkomen kunnen worden als onderwerpen als borstvoeding, (tijdelijk) aanpassen van werktijden en de werkzaamheden  tijdig met de werkgever besproken worden.

| Verzuim tijdens de maandelijkse menstruatie

De menstruatie komt maandelijks terug en zorgt bij veel vrouwen voor klachten. Buikpijn, rugpijn, hoofdpijn en stemmingswisselingen zijn vaak  redenen voor verzuim. Maar liefst 20% van de vrouwen heeft last van hevig menstrueel bloedverlies. Dit zijn in Nederland maar liefst 800.000 vrouwen in de leeftijd van 35-55 jaar. De gevolgen van deze maandelijkse klachten op werkgebied zijn enorm. Behandeling is heel goed mogelijk, op een snelle en eenvoudige manier.

| Verzuim tijdens de overgang

Ongeveer 1/3 van het ziekteverzuim van gezonde vrouwen in de overgangsleeftijd wordt veroorzaakt door overgangsklachten. Vaak krijgen vrouwen de verkeerde diagnose voor hun klachten. Er wordt eerder gedacht aan een burn-out of een depressie.Heel jammer, daardoor krijgen deze vrouwen niet de juiste behandeling.  Onderzoek heeft aangetoond dat maar liefst 80% van de vrouwen in Nederland te maken krijgt met overgangsverschijnselen. Omdat de overgang gemiddeld 7 tot 10 jaar duurt, is de kans op uitval van vrouwen tussen de 45 en 55 jaar groot. Zeker binnen organisaties waar veel vrouwen werken (zoals de gezondheidszorg) kan dit grote invloed hebben op het ziekteverzuim!

| Kosten van hormonaal verzuim

Zorguitgaven voor vrouwen zijn 9,2 miljard hoger dan voor mannen
De gemiddelde ziektekosten voor vrouwen liggen 23% hoger dan voor mannen.

|Care for Women helpt!
Om het verzuim onder vrouwelijke werknemers terug te dringen is het goed om stil te staan bij het gevolg van hormonale veranderingen. De oplossing is vervolgens redelijk eenvoudig en goedkoop. Herkenning en erkenning van de klachten. Voorlichting aan de medewerkers en het management. Vroegtijdige opsporing en de juiste behandeling!

Care for Women helpt bedrijven

#voorlichtingsbijeenkomsten (voor werknemers en het management)
#workshops (voor werknemers en het management)
#individuele consulten
#inloopspreekuren

Ik bespreek graag samen de mogelijkheden voor je bedrijf of organisatie. Hiervoor ben ik telefonisch bereikbaar via t: 06-21955117 of per mail: h.vanpopta@careforwomen.nl